Κωδικός ερώτησης: 7560 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα όπου αποδέκτης είναι η INFOlearn και στο κείμενο μηνύματος υπάρχει η λέξη Δωρεάν σε όλους τους Τοπικούς φακέλους και στους υποφακέλους τους (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012

 

 

 


Χρησιμοποιώντας την εύρεση βρείτε όλα τα μηνύματα όπου αποδέκτης είναι η INFOlearn και στο κείμενο μηνύματος υπάρχει η λέξη Δωρεάν σε όλους τους Τοπικούς φακέλους και στους υποφακέλους τους (μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης)