Κωδικός ερώτησης: 7593 1/21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου μέσα από το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την στήλη Από στην τρέχουσα προβολή. Μην κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Outlook ExpressΑλληλογραφία των WindowsWindows Live Mail 2012