Κωδικός ερώτησης: 7808 3/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Set sig2 as the default signature for new email messages and no signature for replies and forwards.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


Set sig2 as the default signature for new email messages and no signature for replies and forwards.