Κωδικός ερώτησης: 7816 8/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Benennen Sie den Unterordner Sekretariat, der sich im Ordner Posteingang befindet in AlteNachrichten um.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Benennen Sie den Unterordner Sekretariat, der sich im Ordner Posteingang befindet in AlteNachrichten um.