Κωδικός ερώτησης: 7817 10/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie einen Unterordner mit dem Namen Technische Abteilung im Ordner Posteingang. Verschieben Sie dann die Nachricht von Kostas Goutoudis mit dem Betreff Neue Codes aus dem Ordner Posteingang in den Unterordner Technische Abteilung.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016