Κωδικός ερώτησης: 7827 17/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Move the email from the Secretary subfolder into your Inbox folder and then delete the Secretary subfolder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


Move the email from the Secretary subfolder into your Inbox folder and then delete the Secretary subfolder.