Κωδικός ερώτησης: 7832 7/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Αρχεία κειμένου (*.txt).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Αποθηκεύστε το μήνυμα με θέμα Δωρεάν αναβάθμιση το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα Δωρεάν αναβάθμιση και τύπο αρχείου Αρχεία κειμένου (*.txt).