Κωδικός ερώτησης: 7860 3/3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Use the Find command to locate all email messages which appear in the Personal Folders_test4u folder and in its subfolders, are sent to Infolearn and contain the word Free in their subject (do not close the find dialog window).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016