Κωδικός ερώτησης: 7870 7/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την επαφή Γουτούδης Κώστας χωρίς να μεταφερθεί στον φάκελο Διεγραμμένα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Διαγράψτε την επαφή Γουτούδης Κώστας χωρίς να μεταφερθεί στον φάκελο Διεγραμμένα