Κωδικός ερώτησης: 7896 10/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα, και ανοίξτε τον.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Δημιουργήστε έναν υποφάκελο με όνομα Τεχνικό Τμήμα στο φάκελο Εισερχόμενα, και ανοίξτε τον.