Κωδικός ερώτησης: 7898 13/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new email message and copy the body of the New Codes email in the new message. Then save it to the Drafts folder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016Microsoft Outlook 365

 

 

 


Create a new email message and copy the body of the New Codes email in the new message. Then save it to the Drafts folder.