Κωδικός ερώτησης: 7915 13/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια νέα επαφή με όνομα Παύλος Τσακαλίδης, ηλεκτρονική διεύθυνση pavlos@infolearn.gr και αριθμό τηλεφώνου εργασίας 2310888771. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε την επαφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016