Κωδικός ερώτησης: 7915 13/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια νέα επαφή με όνομα Παύλος Τσακαλίδης, ηλεκτρονική διεύθυνση pavlos@infolearn.gr και αριθμό τηλεφώνου εργασίας 2310888771. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε την επαφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μια νέα επαφή με όνομα Παύλος Τσακαλίδης, ηλεκτρονική διεύθυνση pavlos@infolearn.gr και αριθμό τηλεφώνου εργασίας 2310888771. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε την επαφή.