Κωδικός ερώτησης: 7942 16/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ως μέλος της λίστας διανομής INFOlearn την λίστα Support. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε τη λίστα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Εισάγετε ως μέλος της λίστας διανομής INFOlearn την λίστα Support. Στη συνέχεια αποθηκεύστε και κλείστε τη λίστα.