Κωδικός ερώτησης: 7989 13/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας το email με θέμα ΤεχνικόΤμήμα που βρίσκεται στον φάκελο εισερχόμενα, εισάγετε τον αποστολέα Κώστα Γουτούδη στις επαφές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016

 

 

 


Χρησιμοποιώντας το email με θέμα ΤεχνικόΤμήμα που βρίσκεται στον φάκελο εισερχόμενα, εισάγετε τον αποστολέα Κώστα Γουτούδη στις επαφές.