Κωδικός ερώτησης: 8089 8/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη Hello και τροποποιήθηκαν μετά την 10/10/11 στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10