Κωδικός ερώτησης: 8138 23/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος TEST4UFolder. Δημιουργήστε στον φάκελο αυτόν τον υποφάκελο 1626.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10