Κωδικός ερώτησης: 8141 6/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια συντόμευση του αρχείου ASEP.txt μέσα στον φάκελο myTests, με όνομα ASEP4U.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Δημιουργήστε μια συντόμευση του αρχείου ASEP.txt μέσα στον φάκελο myTests, με όνομα ASEP4U.