Κωδικός ερώτησης: 8167 25/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram από την Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10