6645

Στο τρέχον παράθυρο του Internet Explorer επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο rebetiko.el.test4u.eu.

Βρείτε την φωτογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη και αποθηκεύστε την στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας με όνομα tsitsanis.jpg.

Ανοίξτε με την εφαρμογή Base το αρχείο IL-ates9001.odb που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\LO_Base της επιφάνειας εργασίας και δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα a1 το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Customers και θα εμφανίζει τα πεδία CustomersCode, Name και Surname. Ορίστε ως κριτήριο του πεδίου Area το Kentro και εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμιση ως προς το πεδίο CustomersCode.

Εξάγετε το ερώτημα a1 (μέσω του Calc) σε αρχείο με όνομα a1.html στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Κλείστε την εφαρμογή Base.

Ανοίξτε με την εφαρμογή Writer το αρχείο IL-ates9001.odt που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\LO_Writer της επιφάνειας εργασίας και διαγράψτε το κείμενο από το σημείο που αρχίζει με την φράση Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή.. έως το τέλος του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο αυτό με όνομα tables.odt στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

Κάτω από το υπάρχον κείμενο εισάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου a1.html που έχετε δημιουργήσει.

Επίσης εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg στο τέλος του εγγράφου. Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε την εφαρμογή Writer.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αλληλογραφίας που είναι ήδη ανοικτή για να δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας με θέμα Οι πίνακες και επισυνάψτε το αρχείο tables.odt. Στείλτε το μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@infolearn.gr