10979

Ποιά από τις παρακάτω δικτυακές τοποθεσίες είναι ασφαλής;

11021

Πότε λαμβάνει ο παραλήπτης τα μηνύματα που του στέλνουμε με μια εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging - IM);

11022

Για την επικοινωνία μέσω εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging - IM) θα πρέπει και εμείς αλλά και ο παραλήπτης ...

11023

Ποιές από τις παρακάτω εφαρμογές είναι εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaing - IM);

11024

Πως λέγονται οι εφαρμογές με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε πραγματικό χρόνο;

11025

Πως λέγεται αλλιώς η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου;

11026

Χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP) μπορούμε να μιλήσουμε δωρεάν με φίλους μας.

11027

Χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία μέσω διαδικτύου (VoIP) μπορούμε να καλέσουμε σε κινητά;

11804

Από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναγνωριστεί εννέα (9) φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής. Επιλέξτε δύο (2) δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε αναγνωρισμένο φορέα.

11805

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την έννοια της υπερσύνδεσης;

11807

Η ______ είναι η ________ δεδομένων με σκοπό να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

11808

Ποιοι κίνδυνοι προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό;

11809

Αν θέλουμε να συνδεθούμε με ασφάλεια σε ένα δίκτυο τι πρέπει να κάνουμε;

11810

Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε στις διαδικτυακές μας δραστηριότητες;

11811

Αν μια επαφή μας είναι online μπορούμε να το μάθουμε μέσω...

11812

Πότε μπορούμε να μολυνθούμε από ιούς;

11814

Για την προβολή συχνά ανανεώσιμων δημοσιεύσεων όπως τίτλοι ειδήσεων ή αρχεία podcast, τι χρησιμοποιούμε;

11815

Όταν κατεβάζουμε λογισμικό από το Διαδίκτυο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Ποιο από τα παρακάτω το εξασφαλίζει;

11816

Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το δίκτυό μας από εξωτερικές απειλές τι θα χρησιμοποιήσουμε;

11818

Ποιο από τα παρακάτω είναι μια online εικονική κοινότητα;

11820

Τι είναι μια παγκόσμια συλλογή δικτύων υπολογιστών τα οποία είναι προσβάσιμα από το ευρύ κοινό;

11821

Αν μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός θέλει να συνδεθεί με το διαδίκτυο τι θα χρησιμοποιήσει;

11822

Ποια από τα προτεινόμενα προγράμματα είναι φυλλομετρητές ιστού;

11823

Σε μια ασφαλή σύνδεση ποιο από τα παρακάτω εικονίδια χρησιμοποιείται;

11824

Ποιο από τα παρακάτω βοηθά στην προστασία ενός υπολογιστή από απειλές;

11825

Επιλέξτε δύο γονικούς ελέγους που μπορούν να εφαρμοστούν στον υπολογιστή ενός παιδιού.

11826

Τι θα χρησιμοποιήσουμε να θέλουμε να επικοινωνήσουμε φωνητικά μέσω του Διαδικτύου;

11827

Τι κάνει κάποιος όταν αποστέλλει αυθαίρετα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα κατά την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό με σκοπό να αποσπάσει διάφορες προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες από ανυποψίαστα θύματα;

11829

Ποιο από τα παρακάτω δίκτυα είναι ένα καθολικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από πολλά δίκτυα υπολογιστών;

11830

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Διαδικτύου (Internet) και του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web);

11831

Τι είναι ο φυλλομετρητής ιστού και πού χρησιμεύει;

11832

Τι σχέση έχει η προσωρινή αποθήκευση (web cache) με έναν φυλλομετρητή ιστού (web browser);

11833

Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην μολυνθούμε από ιό όταν χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο;

11834

Ποιά από τις παρακάτω ενέργειες μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή μας Η/Υ με ιό;

11835

Ένας προστατευμένος δικτυακός τόπος...

11836

Πότε υπάρχει πιθανότητα να μολυνθούμε με ιό;

11837

Τι χρησιμοποιεί ένας φυλλομετρητής για να εξακριβώσει την γνησιότητα των ιστοσελίδων και το οποίο βοηθά στην ασφαλή επικοινωνία κατά την πλοήγηση.

11838

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε τείχος προστασίας;

11839

Τι είναι το διαδίκτυο;