10835

Σε ποιές χώρες αντιστοιχούν τα παρακάτω προθέματα;

10841

Για ποιόν λόγο χρησιμοποιούμε τις παρακάτω εφαρμογές;

10843

Μια ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσεις για την μεταφορά στον υπολογιστή μας κάποιων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αληθεύει;

10929

Τι είναι το FTP;

10930

Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη διεύθυνση του δικτυακού τόπου μιας εμπορικής εταιρίας με τίτλο ABC Net;

11411

Τι είναι και που χρησιμεύει ένας φυλλομετρητής (web browser);

11412

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

11413

Τι κάνουν τα cookies στον υπολογιστή μας;

12641

Τα τμήματα http:// και infolearn της διεύθυνσης ιστοσελίδας (url) http:///www.infolearn.gr ονομάζονται:

12642

Η κρυπτογράφηση (encryption) των πληροφοριών…

12643

Τι σημαίνουν τα αρχικά FTP;

12646

Ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες απαιτεί προσοχή όσον αφορά τη μόλυνση ενός υπολογιστή από ιο (virus) όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο (internet);

12647

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα μια ψηφιακή υπογραφή (digital signature)

12648

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολύνει τον Η/Υ με ιό;

12652

Το ακρωνύμιο ISP αναφέρεται…

12654

Σε μια διεύθυνση ιστοσελίδας (url) πόσα γράμματα χρησιμοποιούνται για το αναγνωριστικό της χώρας προέλευσης;

12657

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό (digital certificate);

13509

Ποια από τις παραπάνω επιλογές δεν αντιστοιχεί σε φυλλομετρητή ιστού (web browser);

13510

Από ποιες λέξεις προέρχεται το ακρώνυμο RSS;

13511

Για ποιον λόγο μπορείτε να εγγραφείτε σε μία τροφοδοσία (RSS feed);

13513

Ποια από τις παραπάνω επιλογές περιγράφει καλύτερα τον όρο podcast;

13515

Τι από τα παραπάνω δεν ανήκει στην κατηγορία malware;

13516

Το λογισμικό που έχει ως σκοπό να υποκλέψει δεδομένα από τον υπολογιστή σας, ονoμάζεται...

13517

Ποια από τις παραπάνω προτάσεις σχετικά με ένα δίκτυο υπολογιστών είναι σωστή;

13518

Τι από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί σε κάποιον χρήστη του Διαδικτύου;

13519

Ποιος από τους κωδικούς είναι πιο ασφαλής;

13528

Τι από τα παραπάνω αποτελεί Διαδικτυακή κοινότητα;

13529

Το forum είναι...