7001

Ανοίξτε την εφαρμογή Mozilla Firefox.

7002

Από τις ανοιχτές εφαρμογές που μόλις άνοιξαν, κλείστε μόνο τον Mozilla Firefox

7004

Ορίστε σαν αρχική σελίδα την τρέχουσα σελίδα.

7005

Επαναφέρετε την προεπιλεγμένη αρχική σελίδα του Mozilla Firefox.

7006

Ορίστε σαν αρχική σελίδα την σελίδα www.test4u.eu.

7007

Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα.

7008

Ανανεώστε την τρέχουσα σελίδα.

7009

Επισκεφτείτε την προηγούμενη σελίδα.

7010

Επισκεφτείτε την επόμενη σελίδα.

7011

Επισκεφθείτε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να πληροφορηθείτε για τα έντυπα υποβολής αιτήσεων του Α.Σ.Ε.Π.

7013

Αποθηκεύστε την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) -181, χωρίς να ανοίξετε τον σύνδεσμο, στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με το προεπιλεγμένο όνομα.

7014

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο (link) φωτογραφίες, εντοπίστε την φωτογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη και αποθηκεύστε την με όνομα tsitsanis.jpg στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

7016

Επισκεφτείτε την σύνδεση rebetiko_photos που βρίσκεται στους Σελιδοδείκτες.

7017

Επισκεφτείτε στο υπάρχον παράθυρο του Mozilla Firefox, τον σύνδεσμο Rebetiko_search που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

7030

Αποθηκεύστε ως πλήρη ιστοσελίδα, την τρέχουσα σελίδα στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα test.htm

7031

Αποθηκεύστε την τρέχουσα σελίδα στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με όνομα test.txt και μορφής κειμένου.

7045

Ανοίξτε σε νέο παράθυρο την σύνδεση Σχετικά με το TEST4Usearch που βρίσκεται στη τρέχουσα σελίδα.

7046

Αποθηκεύστε το αποτέλεσμα της σύνδεσης Σχετικά με το TEST4Usearch που βρίσκεται στην τρέχουσα σελίδα, στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας με το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου, χωρίς να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.

7047

Αντιγράψτε την διεύθυνση (URL) της σύνδεσης Σχετικά με το TEST4Usearch (χωρίς να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο) σε ένα αρχείο τύπου .txt που θα δημιουργήσετε μέσα στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα της επιλογής σας.

7048

Αντιγράψτε την μοναδική εικόνα της τρέχουσας σελίδας στο πρόχειρο.

7049

Αντιγράψτε την διεύθυνση (URL) της τρέχουσας σελίδας στο πρόχειρο.

7050

Μεταβείτε στην σελίδα Σχετικά με το TEST4Usearch και αντιγράψτε στο πρόχειρο όλα τα περιεχόμενά της.

7052

Συμπληρώστε τη φόρμα με το όνομα, το επίθετο και την διεύθυνση σας και αποστείλτε την ώστε να ολοκληρωθεί η on-line παραγγελία σας (μην εισάγετε τα κανονικά σας στοιχεία).

7053

Προβείτε στην εμφάνιση όλων των εικόνων (χωρίς να κάνετε ανανέωση της σελίδας)

7057

Αποθηκεύστε τον ήχο Ο χασάπης που αναφέρεται στην σελίδα, στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας με το προτεινόμενο όνομα.

7065

Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο http://search11111111111.el.test4u.eu/rebetiko

7069

Αποθηκεύστε την τρέχουσα ιστοσελίδα σε ένα αρχείο κειμένου μέσα στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με το όνομα κείμενο.txt.

7070

Αντιγράψτε το κείμενο της ιστοσελίδας στο ανοιχτό έγγραφο του σημειωματαρίου και αποθηκεύστε το έγγραφο.

7076

Ανοίξτε σε νέο παράθυρο ή σε νέα καρτέλα την σύνδεση Έντυπα Υποβολής Αιτήσεων που βρίσκεται στη τρέχουσα σελίδα.

7077

Μεταβείτε στην σχετική σελίδα για να κάνετε μια νέα παραγγελία. Στην φόρμα παραγγελιών συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

Όνομα: Κώστας

Επώνυμο: Γουτούδης

email: info@test4u.gr

Διεύθυνση: Πίνδου 6 & Καρατζά

Υπηρεσία: Ετήσια συνδρομή

Και στείλτε την παραγγελία σας.

7092

Εμφανίστε τις πληροφορίες για τον Mozilla Firefox.

10824

Τι ακριβώς κάνουν τα παρακάτω εικονίδια;

10839

Μπορούμε να αντιγράψουμε κάποιο κείμενο ή εικόνα από κάποια σελίδα;

11806

Χρησιμοποιούμε _____________ για να εντοπίσουμε αρχεία και έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό βάσει__________.

12896

Σταματήστε το «κατέβασμα» της τρέχουσας σελίδας χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή Mozilla Firefox