7018

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες την τρέχουσα σελίδα με το προεπιλεγμένο όνομα.

7019

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests.

7020

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests_main σε έναν νέο υπόφακελο που θα δημιουργήσετε με όνομα test4ufolder μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών.

7021

Δημιουργήστε στους σελιδοδείκτες έναν νέο υποφάκελο μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών, με όνομα myTEST4Ufolder.

7022

Διαγράψτε από τους σελιδοδείκτες την συντόμευση infolearn_test4u.

7023

Διαγράψτε από τους σελιδοδείκτες τον φάκελο mytest4ufolder με όλα του τα περιεχόμενα.

7024

Διαγράψτε από τους σελιδοδείκτες όλα τα περιεχόμενα του φακέλου mytest4ufolder, χωρίς να διαγράψετε τον φάκελο.