10718

Μια μηχανή αναζήτησης είναι…

10719

Αν υποθέσουμε πως το πεδίο που βλέπετε ανήκει σε κάποια μηχανή αναζήτησης, πως θα εντοπίζατε τις σελίδες οι οποίες περιέχουν τη λέξη Μέγαρο αλλά όχι τη λέξη Μουσικής;

10720

Αν υποθέσουμε πως το πεδίο που βλέπετε ανήκει σε κάποια μηχανή αναζήτησης, πως θα εντοπίζατε τις σελίδες οι οποίες περιέχουν τη φράση ρεμπέτικα mp3;

10721

Αν υποθέσουμε πως το πεδίο που βλέπετε ανήκει σε κάποια μηχανή αναζήτησης, πως θα εντοπίζατε τις σελίδες οι οποίες περιέχουν και τη λέξη Αθήνα αλλά και τη λέξη 2004;

10724

Ποιές από τις παρακάτω διευθύνσεις ΔΕΝ ανήκουν σε μηχανές αναζήτησης;

10819

Με μια μηχανή αναζήτησης μπορούμε με σιγουριά να…

12658

Πως ονομάζεται ένα πρόγραμμα με το οποίο αναζητούμε πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά;