7025

Εκτυπώστε την τρέχουσα σελίδα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή (PS_Printer).

7026

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας εκτύπωσης σε οριζόντιο και εκτυπώστε την τρέχουσα σελίδα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

7027

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή μόνο το πλαίσιο όπου περιέχεται το κείμενο με το ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ: Καταχώρηση στην ...

7028

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή ολόκληρη την σελίδα όπως προβάλεται στην οθόνη.

7029

Εκτυπώστε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή μόνο τις σελίδες 1 και 2 του πλαισίου όπου περιέχεται το κείμενο με το ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ: Καταχώρηση στην ...

7051

Εκτυπώστε την τρέχουσα σελίδα στο αρχείο 11111111111 χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

7054

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας εκτύπωσης σε Οριζόντιο και στην συνέχεια εκτυπώστε την σελίδα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

7055

Ορίστε τα περιθώρια εκτύπωσης ως εξής:

Αριστερά: 20 χιλιοστά (1''), Δεξιά: 15 χιλιοστά (0,75''), Επάνω: 30 χιλιοστά (1,5''), Κάτω: 20 χιλιοστά (1'').

Στη συνέχεια εκτυπώστε τη σελίδα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

7071

Εκτυπώστε το κείμενο που έχει επισημανθεί με κόκκινο χρώμα σε 2 αντίγραφα στον εκτυπωτή PS_Printer.

7079

Μεταβείτε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης.