10266

Το πιο πιθανό αν ανοίξουμε κάποιο συνημμένο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να γνωρίζουμε τον αποστολέα είναι…

10709

Στον φάκελο Εξερχόμενα στο Outlook Express ποια μηνύματα αποθηκεύονται;

10712

Μόλις παραλάβουν το παρακάτω μήνυμα οι δύο παραλήπτες…

10713

Πόσα από τα παρακάτω μηνύματα περιέχουν συνημμένα αρχεία;

10714

Μόλις ο παραλήπτης stelios@infolearn.gr παραλάβει το μήνυμα

10716

Ποια είναι η στήλη για τα συνημμένα;

10817

Πριν αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να…