8027

Τερματίστε την εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται.

8142

Ποιό λειτουργικό σύστημα είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε;

10001

Ποιό κουμπί πρέπει να πατήσουμε για να τερματίσουμε σωστά την λειτουργία του υπολογιστή

10074

Το μενού Όλα τα προγράμματα περιέχει:

10199

Με ποιό συνδυασμό πλήκτρων μπορούμε να διαπιστώσουμε αν κάποια εφαρμογή έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται;

10201

Μπορούμε να τερματίσουμε τον υπολογιστή μας με κάποιο συνδυασμό πλήκτρων;

10994

Αντιστοιχίστε τις παρακάτω συσκευές αποθήκευσης

10995

Αντιστοιχίστε τους παρακάτω χώρους αποθήκευσης

10996

Σε ποιές από τις παρακάτω υπηρεσίες μπορούμε να αποθηκεύσουμε δικτυακά τα αρχεία μας;

11444

Κάντε κλικ στο κουμπί με το οποίο μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση (restart).

11778

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής

11786

Πως τερματίζουμε σωστά έναν υπολογιστή;

11788

Τι οργανώνει ένα λειτουργικό σύστημα με ιεραρχική δομή;

12514

Πως επανεκκινούμε (restart) τον υπολογιστή μας;