8003

Ανοίξτε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου (π.χ. το σημειωματάριο) και εισάγετε το κείμενο INFOlearn στην πρώτη γραμμή. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα test1.txt στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και κλείστε το αρχείο.

8004

Ανοίξτε το αρχείο test1.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και προσθέστε στην δεύτερη γραμμή το κείμενο test4u

Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.

8005

Ανοίξτε το αρχείο test1.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας και διαγράψτε την δεύτερη γραμμή. Στην συνέχεια αποθηκεύστε το αρχείο ως test2.txt στον ίδιο φάκελο.

8031

Ανοίξτε την εφαρμογή Σημειωματάριο.

8112

Κλείστε την εφαρμογή Σημειωματάριο.

8140

Δημιουργήστε ένα απλό έγγραφο κειμένου με όνομα Κείμενο.txt στην επιφάνεια εργασίας.

8149

Ανοίξτε το σημειωματάριο και εισάγετε το κείμενο INFOlearn στην πρώτη γραμμή.

8151

Προσθέστε στην δεύτερη γραμμή το κείμενο test4u

Στη συνέχεια, αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.

10036

Το σημειωματάριο είναι πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου;

10100

Με την εφαρμογή σημειωματάριο συνήθως αποθηκεύουμε αρχεία με κατάληξη *.txt

10101

Ποιά από τις παρακάτω καταλήξεις ΔΕΝ είναι κατάληξη αρχείου κειμένου.

10102

Η εφαρμογή κειμένου Word αποθηκεύει συνήθως σε κατάληξη *.doc (ή *.docx)

10103

Η εφαρμογή κειμένου Word μπορεί να αποθηκεύσει σε άλλες καταλήξεις π.χ. (*.txt, *.rtf);

10109

Έστω πως δημιουργούμε δύο αρχεία με κατάληξη doc. Το ένα στο word 2000 και το άλλο στο word 2013.

Υπάρχει περίπτωση η εφαρμογή word 2000 να μην μπορεί να ανοίξει ή να εμφανίσει σωστά το αρχείο που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή word 2013;