8019

Διαγράψτε τη συντόμευση MySoundFile που βρίσκεται στο μενού έναρξη/προγράμματα.

8020

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει μία συντόμευση του σκληρού δίσκου C:\ με όνομα MyHardDisk. Διαγράψτε την συντόμευση.

8023

Δημιουργήστε μία συντόμευση του σκληρού δίσκου C:\ στην επιφάνεια εργασίας με όνομα myDriveC.

8024

Δημιουργήστε μία συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας, του αρχείου HIM.wav που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Ονομάστε τη συντόμευση myFavSong

8117

Επιλέξτε το εικονίδιο του Κάδου Ανακύκλωσης της Επιφάνειας Εργασίας σας.

8141

Δημιουργήστε μια συντόμευση του αρχείου ASEP.txt μέσα στον φάκελο myTests, με όνομα ASEP4U.

8158

Ανοίξτε τον Κάδο Ανακύκλωσης από την επιφάνεια εργασίας.

10079

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την γραμμή εργασίας. Εκτός από το κουμπί Έναρξη βλέπετε κάποιες εφαρμογές που είναι ανοικτές. Τα μικρά εικονίδια δεξιά από το κουμπί έναρξη, τί είναι;

10091

Ποιά είναι η χρήση του εικονιδίου που φαίνεται στην οθόνη;

10117

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συντόμευση του οδηγού DVD-ROM στην επιφάνεια εργασίας;

10119

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συντόμευσης τί θα συμβεί;

10120

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας (Δημιουργία συντόμευσης) τί θα συμβεί;

10206

Πώς επιλέγουμε πολλά εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας;

10226

Το εικονίδιο που βλέπετε αντιστοιχεί

10227

Το εικονίδιο που βλέπετε αντιστοιχεί

10228

Το εικονίδιο που βλέπετε αντιστοιχεί

10229

Το εικονίδιο που βλέπετε αντιστοιχεί

10230

Ποιό είναι αρχείο κειμένου;

10231

Ποιό είναι αρχείο ιστοσελίδας;

10232

Ποιό είναι συμπιεσμένο αρχείο;

10234

Ποιός από τους φακέλους βρίσκεται στο μηχάνημά μας και δεν έχουν πρόσβαση σ' αυτόν άλλοι χρήστες μέσω δικτύου;

10235

Ποιός φάκελος βρίσκεται στο μηχάνημά μας και έχουν πρόσβαση σ' αυτόν και άλλοι χρήστες μέσω δικτύου;

10236

Ποιός φάκελος βρίσκεται σε μηχάνημα άλλου χρήστη του δικτύου;

10238

Ποιό εικονίδιο αντιστοιχεί σε cd-rom (dvd-rom);

10239

Ποιό εικονίδιο αντιστοιχεί σε σκληρό δίσκο;

11037

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω αρχεία με τα εικονίδιά τους

11775

Αν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, θα πρέπει να προβούμε στις εξής ενέργειες: πρέπει πρώτα να ______ και κρατώντας πατημένο το ______ πλήκτρο του ποντικιού να μετακινήσουμε το εικονίδιο στο επιθυμητό σημείο και τέλος να αφήσουμε το ποντίκι.

11794

Ποιο από τα εικονίδια δείχνει μια εφαρμογή σε έναν υπολογιστή;

11796

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες πρέπει να κάνουμε προκείμενου να μετακινήσουμε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας;