10113

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl + C τί κάνει;

10115

Πώς επιλέγουμε ΟΛΑ τα αρχεία στην εξερεύνηση των windows;

10121

Για να επιλέξετε δύο ΜΗ συνεχόμενα αρχεία (ή φακέλους), ποιό πλήκτρο θα χρησιμοποιήσετε;

10811

Ποιά από τις παρακάτω πρακτικές είναι η καλύτερη για την δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων μας;

11445

Κάντε κλικ στο σημείο από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση ενός εκτυπωτή.

11642

Ποιό από τα προτεινόμενα, το οποίο δεν είναι συσκευή, χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα για την προσωρινή αποθήκευση μεγάλων σε μέγεθος αρχείων και φακέλων

11650

Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας σε αφαιρούμενες μονάδες δίσκων;

11779

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες θα δημιουργήσει ένα πιστό αντίγραφο των αρχείων ούτως ώστε σημαντικά αρχεία να διασφαλιστούν και να μην χαθούν ακόμη και στην περίπτωση που τα πρωτότυπα καταστραφούν ή χαλάσουν;

11781

Συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη diploma (δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης).

11782

Ποια από τις παρακάτω συσκευές χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να αποθηκεύσει μεγάλου μεγέθους αρχεία και φακέλους;

11783

Ένα ______ των αρχείων είναι απαραίτητο προκειμένου να προφυλαχθούν τα ηλεκτρονικά δεδομένα από πιθανή καταστροφή (π.χ. κλοπή, φωτιά, πλημμύρα).

11789

Ποιες συσκευές χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να αποθηκεύσει αρχεία και φακέλους;

11793

Από τις παρακάτω συσκευές αποθήκευσης ποιά έχει τυπικά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα;