8168

Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα...

8169

Επιδιορθώστε την εγκατάσταση του προγράμματος myProgram χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη συντόμευση (Uninstall) από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα/myProgram.

8170

Τροποποιήστε την εγκατάσταση του προγράμματος myProgram έτσι ώστε να προστεθούν και τα αρχεία video, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη συντόμευση (Uninstall) από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα/myProgram.

8205

Στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας υπάρχει το έγγραφο με όνομα TEST4U. Καταργήστε όλες τις ιδιότητες αρχείου και προσωπικές πληροφορίες χωρίς όμως να ανοίξετε το αρχείο.

10069

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα στοιχεία είναι ταξινομημένα κατά

10071

Αν κάνετε κλικ στις λεπτομέρειες, τί μορφή θα έχει το δεξί τμήμα του παραθύρου;

10073

Αν κάνετε κλικ στη λίστα, τί μορφή θα έχει το δεξί τμήμα του παραθύρου;

10094

Τα αρχεία ταξινομούνται κατά:

10111

Μπορούμε να μετονομάσουμε ένα αρχείο με τις επιλογές που εμφανίζονται όταν κάνουμε δεξί κλικ επάνω του;

10210

Τα αρχεια με κατάληξη avi, jpg, wav είναι αρχεία video, εικόνας και ήχου;

10211

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία video και εικόνας;

10212

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία video ή ήχου;

10213

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία εικόνας ή ήχου;

10224

Τί κατάληξη έχουν τα αρχεία απλού κειμένου;

10278

Πόσα αρχεία απλού κειμένου βλέπετε;

10280

Πού θα κάνουμε κλικ αν θέλουμε να ταξινομήσουμε σύμφωνα με το μέγεθος;

10283

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα αρχεία είναι ταξινομημένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά;

11443

Κάντε κλικ στο σημείο της επιφάνειας εργασίας στο οποίο υπάρχουν τα διαγραμμένα αρχεία

11649

Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση των σωστών επεκτάσεων των αρχείων κατά την μετονομασία τους;

11653

Ποιός από τους προτεινόμενους τύπους αρχείων χρησιμοποιείται συνήθως για αρχεία τα οποία περιέχουν δεδομένα υπολογισμών;

11790

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο τα στατιστικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2010 του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης DIPLOMA .

Ποιο από τα προτεινόμενα ονόματα αρχείων ταιριάζει με την καλή πρακτική ονομασίας αρχείων;

11798

Ποιο από τα παρακάτω είναι το πλεονέκτημα της διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων;

12507

Η καλή πρακτική ονομασίας αρχείων επιβάλλει το αρχείο που περιέχει εμπορικά δεδομένα για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 για την εταιρίας people να έχει το όνομα:

12883

Πως θα ταξινομήστε με αντίστροφη αλφαβητική σειρά τα αρχεία που προβάλλονται, χωρίς να αλλάξετε την τρέχουσα προβολή;