8168

Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα...

8169

Επιδιορθώστε την εγκατάσταση του προγράμματος myProgram χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη συντόμευση (Uninstall) από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα/myProgram.

8170

Τροποποιήστε την εγκατάσταση του προγράμματος myProgram έτσι ώστε να προστεθούν και τα αρχεία video, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη συντόμευση (Uninstall) από τo μενού Έναρξη/Όλα τα προγράμματα/myProgram.

10069

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα στοιχεία είναι ταξινομημένα κατά

10071

Αν κάνετε κλικ στις λεπτομέρειες, τί μορφή θα έχει το δεξί τμήμα του παραθύρου;

10073

Αν κάνετε κλικ στη λίστα, τί μορφή θα έχει το δεξί τμήμα του παραθύρου;

10094

Τα αρχεία ταξινομούνται κατά:

10111

Μπορούμε να μετονομάσουμε ένα αρχείο με τις επιλογές που εμφανίζονται όταν κάνουμε δεξί κλικ επάνω του;

10210

Τα αρχεια με κατάληξη avi, jpg, wav είναι αρχεία video, εικόνας και ήχου;

10211

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία video και εικόνας;

10212

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία video ή ήχου;

10213

Ποιά από τα παρακάτω είναι αρχεία εικόνας ή ήχου;

10224

Τί κατάληξη έχουν τα αρχεία απλού κειμένου;

10278

Πόσα αρχεία απλού κειμένου βλέπετε;

10280

Πού θα κάνουμε κλικ αν θέλουμε να ταξινομήσουμε σύμφωνα με το μέγεθος;

10283

Όσον αφορά την ημερομηνία τροποποίησης τα αρχεία είναι ταξινομημένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά;

10883

Πώς θα ταξινομήστε με αντίστροφη αλφαβητική σειρά τα αρχεία που προβάλλονται, χωρίς να αλλάξετε την τρέχουσα προβολή;

11443

Κάντε κλικ στο σημείο της επιφάνειας εργασίας στο οποίο υπάρχουν τα διαγραμμένα αρχεία

11649

Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση των σωστών επεκτάσεων των αρχείων κατά την μετονομασία τους;

11653

Ποιός από τους προτεινόμενους τύπους αρχείων χρησιμοποιείται συνήθως για αρχεία τα οποία περιέχουν δεδομένα υπολογισμών;

11790

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο τα στατιστικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2010 του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης DIPLOMA .

Ποιο από τα προτεινόμενα ονόματα αρχείων ταιριάζει με την καλή πρακτική ονομασίας αρχείων;

11798

Ποιο από τα παρακάτω είναι το πλεονέκτημα της διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων;

12507

Η καλή πρακτική ονομασίας αρχείων επιβάλλει το αρχείο που περιέχει εμπορικά δεδομένα για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 για την εταιρίας people να έχει το όνομα: