8007

Μετονομάστε το αρχείο fileold.doc, που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας, σε fileExtraData2004.doc.

8011

Στο αρχείο file.dat που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό Μόνο για ανάγνωση.

8044

Διαγράψτε όλα τα αρχεία κειμένου από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8045

Διαγράψτε όλα τα αρχεία φωτογραφιών από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8046

Διαγράψτε όλα τα αρχεία video από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8047

Διαγράψτε όλα τα αρχεία ήχου από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8048

Διαγράψτε όλα τα συμπιεσμένα αρχεία από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8066

Ρυθμίστε την κατάλληλη ιδιότητα του αρχείου file.dat ώστε να είναι προσβάσιμο μόνο για ανάγνωση.

8067

Ανοίξτε ένα παράθυρο διαλόγου που θα εμφανίζει πόσα bytes καταλαμβάνουν ακριβώς στο σκληρό δίσκο τα περιεχόμενα του φακέλου TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8081

Ανοίξτε από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο cv2.txt.

8101

Ανοίξτε τον φάκελο Test4UFiles που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε όλα τα αρχεία.

8102

Ανοίξτε τον φάκελο MyTest4UFiles που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε το αρχείο με όνομα MyTest.txt.

8103

Ανοίξτε τον φάκελο MyTest4UFiles που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε τα αρχεία MyTest.txt και Infolearn.txt.

8139

Διαγράψτε τα δύο τελευταία αρχεία της οθόνης.

8145

Ανοίξτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, και επιλέξτε τα αρχεία Mac.txt, Microsoft.txt και Rebetiko.txt.

8146

Ανοίξτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, και επιλέξτε τα αρχεία Asus.txt, Google.txt και Test4U.txt.

8147

Ανοίξτε τον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε όλα τα αρχεία.

8150

Εντοπίστε το μεγαλύτερο σε μέγεθος αρχείο και μετακινήστε το στον φάκελο tests.

8152

Ανοίξτε το αρχείο test1.txt που βρίσκεται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8162

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram_setup.exe που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8163

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram_setup.exe που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, αλλά μην εγκαταστήσετε τα αρχεία video.

8164

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram_setup.exe που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, αλλά ορίστε ως φάκελο προορισμού τον C:\myInstallFolder και η εφαρμογή να είναι ορατή σε όλους τους χρήστες του συστήματος.

8166

Ακυρώστε την εγκατάσταση της εφαρμογής που μόλις έχει ξεκινήσει.

8167

Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα myProgram από τα προγράμματα και δυνατότητες.