8001

Διαγράψτε τον φάκελο TEST4U_Hello_Folder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

8006

Διαγράψτε το αρχείο fileold.txt (να μετακινηθεί στον κάδο ανακύκλωσης) από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8014

Διαγράψτε το αρχείο fileold.txt (χωρίς να μετακινηθεί στον κάδο ανακύκλωσης) από τον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8015

Αδειάστε τον κάδο ανακύκλωσης.

8016

Από τον κάδο ανακύκλωσης επαναφέρετε το αρχείο filenew.doc.

8017

Στον φάκελο TEST4UFolder υπάρχουν 3 αρχεία. Διαγράψτε το μεγαλύτερο σε μέγεθος αρχείο.

8165

Διαγράψτε το αρχείο fileold.txt από τον Κάδο Ανακύκλωσης.

8362

Διαγράψτε την συντόμευση με όνομα Calling You που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας.

10082

Όταν σβήνετε ένα αρχείο από το usb (στικάκι) σας αυτό πηγαίνει στον κάδο ανακύκλωσης.

10083

Όταν σβήνετε ένα αρχείο από τον σκληρό δίσκο αυτό πηγαίνει στον κάδο ανακύκλωσης.

10084

Ο κάδος ανακύκλωσης:

10125

Πώς αδειάζουμε τον κάδο ανακύκλωσης;