8068

Αναζητήστε όλα αρχεία που στο όνομά τους περιέχουν την φράση ae και βρίσκονται στον φάκελο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8083

Αναζητήστε όλα τα αρχεία τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8084

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που αρχίζουν με το γράμμα a και είναι τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8085

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8086

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και είναι τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8087

Αναζητήστε όλα τα αρχεία του φακέλου TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας που το όνομά τους αρχίζει από z, τροποποιήθηκαν την προηγούμενη βδομάδα και είναι τύπου FAX. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8088

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη Hello στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8089

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που περιέχουν την λέξη Hello και τροποποιήθηκαν την περασμένη βδομάδα στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8090

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν την περασμένη βδομάδα και έχουν μέγεθος το πολύ 10 kB στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8091

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που τροποποιήθηκαν την περασμένη βδομάδα, έχουν μέγεθος μικρότερο από 10 kB, το όνομα του αρχείου αρχίζει από a και είναι τύπου FIX στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8092

Αναζητήστε όλα τα αρχεία που έχουν μέγεθος το πολύ 50 kB στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μην κλείσετε το παράθυρο αναζήτησης.

8212

Αναζητήστε τα αρχεία τα οποία περιέχουν τη λέξη-κλειδί data.

(Σημείωση: Αφήστε ανοικτό το παράθυρο με τα αποτελέσματα αναζήτησης).

10104

Εάν θέλετε να αναζητήσετε ΟΛΑ τα αρχεία με κατάληξη doc θα γράψετε:

10105

Εάν στο πεδίο της αναζήτησης πληκτρολογήσετε doc, τί αποτέλεσμα θα πάρετε;