8051

Κάντε εξαγωγή όλων των περιεχομένων του συμπιεσμένου αρχείου TEST4Udata.zip που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, σε έναν νέο φάκελο με όνομα TEST4Udata στην επιφάνεια εργασίας.

8052

Κάντε εξαγωγή στην επιφάνεια εργασίας όλων των περιεχομένων του συμπιεσμένου αρχείου TEST4Udata.zip.

8053

Κάντε εξαγωγή από το συμπιεσμένο αρχείο TEST4Udata.zip που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, μόνο τα αρχεία file.gif και file.avi στον κατάλογο TEST4UFolderNew της επιφάνειας εργασίας.

8054

Συμπιέστε ολόκληρο τον κατάλογο TEST4UFolder και τα περιεχόμενά του, που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σε αρχείο με όνομα TEST4UFolder.zip στην επιφάνεια εργασίας.

8055

Δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχείο με όνομα TEST4UFiles.zip στην επιφάνεια εργασίας, το οποίο θα περιέχει μόνο τα αρχεία φωτογραφιών που βρίσκονται στον κατάλογο TEST4UFolder της επιφάνειας εργασίας.

8115

Μεταβείτε στον φάκελο Test4UFolder της Επιφάνειας Εργασίας και συμπιέστε το αρχείο Class.doc, με όνομα Class.zip.

8204

Αλλάξτε τις ιδιότητες του φακέλου myINFOCompress, ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, έτσι ώστε να συμπιέζονται τα περιεχόμενα του για εξοικονόμηση χώρο στο δίσκο. (Εφαρμόστε τις αλλαγές και στα αρχεία και τους υποφακέλους)

10241

Συμπιέζουμε τα αρχεία για να πιάνουν λιγότερο χώρο στο δίσκο;

10242

Συμπιέζουμε τα αρχεία γιατί αυξάνεται η παραγωγικότητα;

10251

Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος όσον αφορά τη συμπίεση αρχείων κειμένου;

11643

Ποιό από τα προτεινόμενα είναι το αποτέλεσμα της συμπίεσης αρχείων

11651

Ποιό το αποτέλεσμα της συμπίεσης ενός αρχείου;

11791

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τη συμπίεση των αρχείων;

11800

Αν θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος μεγάλων αρχείων τι θα χρησιμοποιήσουμε;