10243

Όταν σε κάποιο αρχείο βρίσκουμε ιό και τον διαγράφουμε, τί μπορεί να συμβεί;

10252

Τί ΔΕΝ μπορεί να κάνει ένας ιός;

10253

Η διαγραφή ενός ιού από ένα μολυσμένο αρχείο...

10254

Αν πέρασε αρκετός καιρός από τότε που ενημερώσαμε το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να…

10255

Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη

10256

Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε το λογισμικό προστασίας από ιούς;

10812

Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης λογισμικού προστασίας από ιούς σε ένα σύστημα

10815

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία εντοπισμού ιών στο σύστημα θα κάνετε κλικ στο ..

10874

Ποιός από τους προτεινόμενους τρόπους είναι πολύ πιθανός τρόπος διάδοσης ιών;

11447

Κάντε κλικ στο κατάλληλο σημείο της εικόνας ούτως ώστε να ξεκινήσει ο έλεγχος όλου του υπολογιστή για ιούς.

11448

Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για να ξεκινήσει ο έλεγχος του υπολογιστή για ιούς.

11644

Ο όρος απολύμανση αντιστοιχεί στη(ν)…

11645

Γιατί θα πρέπει να διατηρούμε ενημερωμένο το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για προστασία του υπολογιστή από ιούς;

11652

Η προσπάθεια εξουδετέρωσης ενός ιού, χωρίς την αλλοίωση των περιεχομένων του αρχείου που τον περιέχει ονομάζεται…

11654

Σε ποιά από τις προτεινόμενες περιπτώσεις συνίσταται η χρήση ενός λογισμικού προστασίας από ιούς;

11655

Ποιά από τις προτεινόμενες προτάσεις είναι αληθής σχετικά με τους ιούς;

11780

______ από άγνωστους δικτυακούς τόπους είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για να "κολλήσει" ιό ένας υπολογιστής.

11784

Αν έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποιο από τα παρακάτω μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε με ασφάλεια τα αρχεία μας μαζί με γνωστούς και φίλους;

11785

Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή αναπαράγοντας συνέχεια τον εαυτό του στον υπολογιστή;

11792

Ποια από τις παρακάτω ενέργειες περιγράφει τον ποιο συνηθισμένο τρόπο μετάδοσης ενός ιού μέσα στον υπολογιστή;

11795

Ένα λογισμικό εντοπισμού ιών, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει νέους ιούς στον υπολογιστή, θα πρέπει να ______συχνά.

11799

Τι μπορεί να συμβεί αν ενεργοποιηθεί ένας ιός στον υπολογιστή;