Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

101

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο Βιογραφικό Origin.

102

Μεταβείτε στο έγγραφο IL-ates0101.

103

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας και αποθηκεύστε το ως πρότυπο εγγράφου στον ίδιο φάκελο με όνομα IL-ates0103.dotx.

104

Αποθηκεύστε το έγγραφο με νέο όνομα test1 στον φάκελο IL-ates\Word που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

134

Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Word.

193

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test και μορφή μόνο κείμενο (ή απλό κείμενο) στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

Αν ζητηθεί να επιλέξετε την κωδικοποίηση του κειμένου επιλέξτε Windows (προεπιλογή).

194

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test.rtf και μορφή εμπλουτισμένου κειμένου στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

195

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο με όνομα αρχείου test.htm και μορφή ιστοσελίδας στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

196

Αποθηκεύστε το παρόν έγγραφο υπό μορφή προτύπου με όνομα αρχείου test.dotx στον φάκελο IL-ates\Word ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

213

Απλά αποθηκεύστε το τρέχον έγγραφο.

215

Κλείστε το τρέχον έγγραφο χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή Microsoft Word.

252

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο.

287

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας από την καρτέλα Αρχείο.

288

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0103 που βρίσκεται στο φάκελο IL-ates\Word στην επιφάνεια εργασίας από την εξερεύνηση των Windows.

447

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dotx και εφαρμόστε πλάγια μορφοποίηση στο κείμενο TEST4U. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το με το ίδιο όνομα.

449

Ανοίξτε το πρότυπο πρότυπο1.dotx, αντικαταστήστε το κείμενο TEST4U με το κείμενο cert4u και αποθηκεύστε το με όνομα πρότυπο2.dotx

483

Προσθέστε στην καρτέλα Σύνοψη, το κείμενο INFOlearn στο πεδίο της εταιρείας.

10010

Το Microsoft Word σας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολυάριθμα online πρότυπα του, κατά την δημιουργία ενός νέου εγγράφου.