Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

111

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New μεγέθους 12 στιγμών σε ολόκληρο το έγγραφο.

113

Εφαρμόστε πλάγια γραφή στο κείμενο INFOWhat-ates όπου υπάρχει σε όλο το έγγραφο.

124

Αντιγράψτε τη μορφοποίηση μόνο της λέξης Προγράμματα (βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα), με το πινέλο μορφοποίησης και εφαρμόστε την στις επικεφαλίδες των στηλών του πίνακα.

138

Στο ήδη ανοιχτό έγγραφο εισάγετε την φράση Hello World και μορφοποιήστε την λέξη World με έντονη πλάγια και υπογραμμισμένη γραφή μεγέθους 20 στιγμών.

139

Εφαρμόστε έντονη μορφοποίηση στην πρώτη λέξη του εγγράφου.

140

Αλλάξτε τη μορφοποίηση της πρώτης λέξης σε έντονη και πλάγια γραφή με απλή υπογράμμιση.

141

Αφαιρέστε την έντονη γραφή από τις λέξεις INFOWhat-ates της παραγράφου που ξεκινά με τις λέξεις: Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή...

142

Ρυθμίστε την απόσταση των χαρακτήρων της λέξης Προγράμματα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα, σε εκτεταμένη κατά 1,3 στιγμές.

143

Ρυθμίστε την απόσταση των χαρακτήρων της λέξης Προγράμματα, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα, σε συμπυκνωμένη κατά 1,3 στιγμές.

144

Εφαρμόστε στη λέξη Καρκαβίτσας της πρώτης παραγράφου χρώμα σκούρο μπλέ.

145

Η λέξη Εστία της πρώτης παραγράφου να γραφτεί με μικρά κεφαλαία.

146

Η παράγραφος με το κείμενο Η συνέχεια στο www.rebetiko.gr να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα.

147

Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει το κείμενο στα μέσα του 19ου αιώνα. Στη λέξη 19ου μετατρέψτε το ου σε εκθέτη.

148

Η πρώτη παράγραφος ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου. Στη λέξη ρεμπέτικου αφαιρέστε την έντονη γραφή και την υπογράμμιση, αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Times New Roman, εφαρμόστε χρώμα σκούρο μπλε και κίτρινη επισήμανση.

163

Μετατρέψτε σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης της παραγράφου που ξεκινά με το κείμενο H συνέχεια στο...

226

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου (INFOWhat) εφαρμόστε στυλ Επικεφαλίδα 1.

227

Εφαρμόστε στυλ Βασικό (Normal στα Αγγλικά) στην λέξη Προγράμματα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον πίνακα.

294

Στην πρώτη γραμμή του εγγράφου εφαρμόστε κίτρινη επισήμανση.

301

Στην πρώτη λέξη του τρέχοντος εγγράφου εφαρμόστε οποιoδήποτε εφέ σκιάς και διακριτή διαγραφή.

397

Αλλάξτε τη γραμματοσειρά σε Courier New, σε ολόκληρο το έγγραφο.

398

Ρυθμίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 12 στιγμές σε ολόκληρο το έγγραφο.

401

Ορίστε την πρώτη γραμμή του εγγράφου σαν κρυφό κείμενο.

510

Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα γραμματοσειράς στο σύμβολο