Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

112

Εφαρμόστε στοίχιση στο κέντρο στην παράγραφο με το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

114

Στην παράγραφο που ξεκινά με την φράση Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή... αλλάξτε την εσοχή της πρώτης γραμμής σε 0,5 εκ.

121

Στην παράγραφο Προγράμματα, αλλάξτε το διάστημα μετά την παράγραφο σε 13 στιγμές και το διάστημα πριν την παράγραφο σε 10 στιγμές.

149

Στοιχίστε στο κέντρο την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου.

150

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου.

151

Εφαρμόστε στοίχιση δεξιά στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου.

152

Ρυθμίστε την αριστερή εσοχή της παραγράφου η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου σε 2 εκατοστά.

153

Ρυθμίστε τη δεξιά εσοχή της παραγράφου η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου σε 1,8 εκατοστά.

154

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου εφαρμόστε αριστερή εσοχή 1,2 εκατοστών και δεξιά εσοχή 1,6 εκατοστών.

155

Στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου ορίστε εσοχή πρώτης γραμμής 1,5 εκατοστά.

157

Στην πρώτη παράγραφο εφαρμόστε προεξοχή 1,3 εκατοστά.

158

Ορίστε την απόσταση της πρώτης παραγράφου από την δεύτερη (το διάστημα μετά) σε 12 στιγμές.

159

Ορίστε την απόσταση της δεύτερης παραγράφου από την προηγούμενη (το διάστημα πριν) σε 6 στιγμές.

160

Ορίστε το διάστιχο της δεύτερης παραγράφου σε 18 στιγμές ακριβώς.

161

Ορίστε διπλό διάστιχο στη δεύτερη παράγραφο.

162

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση στη δεύτερη παράγραφο, εσοχή πρώτης γραμμής 1,3 εκατοστών, την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου (διάστιχο) σε 1,5 γραμμή και ρυθμίστε την απόσταση από την πρώτη παράγραφο (διάστημα πριν) σε 10 στιγμές.

182

Εντοπίστε στην πρώτη παράγραφο το κείμενο Στα τραγούδια των φυλακών αναφέρθηκαν και δημιουργήστε μια νέα παράγραφο η οποία να ξεκινά με αυτό το κείμενο.

183

Διαγράψτε την κενή γραμμή που υπάρχει μεταξύ των παραγράφων Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και Η συνέχεια στο www.rebetiko.gr.

228

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Line Break (μη αυτόματη αλλαγή γραμμής) μετά από το INFO- και πριν από το start.

229

Στο δεύτερο κελί της πρώτης στήλης του πίνακα, με κείμενο INFO-start, εισάγετε τον ειδικό χαρακτήρα Αλλαγής παραγράφου μετά από το INFO- και πριν από το start

230

Στην αρχή της δεύτερης σελίδας, στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Outlook: αποστολή και λήψη... διαγράψτε τον ειδικό χαρακτήρα που αναγκάζει το κείμενο να σπάει σε δύο γραμμές.

272

Εισάγετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας (page break) στην κενή γραμμή κάτω από την εικόνα.

305

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση κίτρινο.

408

Εφαρμόστε αριστερή στοίχιση στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Οι απαρχές του ρεμπέτικου.

11038

Η συνολική εμφάνιση του κειμένου μας επηρεάζεται από...

11039

Καλό είναι αν θέλουμε να αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ δυο παραγράφων ...