Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

118

Διαγράψτε το κείμενο Σχολή Πληροφορικής από την κεφαλίδα του εγγράφου.

119

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας του εγγράφου από Σχολή Πληροφορικής σε Πιστοποιημένες Σπουδές.

432

Εμφανίστε στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας, το όνομα (FileName) του εγγράφου.

433

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας του εγγράφου, με εισαγωγή πεδίου σελίδας.

434

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου τον συνολικό αριθμό των σελίδων του εγγράφου, με εισαγωγή του πεδίου αριθμού σελίδων.

436

Εμφανίστε στο κέντρο του υποσέλιδου την ημερομηνία δημιουργίας (CreateDate) του εγγράφου.

437

Διαγράψτε από το κέντρο του υποσέλιδου τo πεδίο με την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

509

Εισάγετε στην κεφαλίδα του εγγράφου ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία.

512

Εισάγετε στο υποσέλιδο του εγγράφου ένα πεδίο το οποίο θα εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.