Πλήθος ερωτήσεων: 303

 Άνοιγμα, Δημιουργία, Αποθήκευση (18 ερωτήσεις)
 Ρυθμίσεις εφαρμογής (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή Εύρεση Επιλογή κειμένου (29 ερωτήσεις)
 Αντιγραφή - Επικόλληση (7 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση κειμένου (23 ερωτήσεις)
 Μορφοποίηση παραγράφου (26 ερωτήσεις)
 Στηλοθέτες (13 ερωτήσεις)
 Κουκίδες και αρίθμηση (10 ερωτήσεις)
 Περιγράμματα και σκίαση (6 ερωτήσεις)
 Διαμόρφωση σελίδας (3 ερωτήσεις)
 Εκτυπώσεις (15 ερωτήσεις)
 Κεφαλίδες και υποσέλιδα (9 ερωτήσεις)
 Εισαγωγή αλλαγών σελίδας και Πεδίων (4 ερωτήσεις)
 Εικόνες, Clip art, Αυτόματα σχήματα (11 ερωτήσεις)
 Πίνακες (31 ερωτήσεις)
 Συγχώνευση αλληλογραφίας (8 ερωτήσεις)
 Ορθογραφία-συλλαβισμός (4 ερωτήσεις)
 Πίνακες, Εικόνες, Γραφήματα (6 ερωτήσεις)
 Γραφήματα (1 ερώτηση)
 Ερωτήσεις επιπέδου φορέα DIPLOMA - μSCENARIOS (10 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (BENCHMARK) (30 ερωτήσεις)
 MS Word 2016, 2013, 2010, 2007, 2003 (ASSESSMENT) (30 ερωτήσεις)

 

16

Από το έγγραφο του Word επιλέξτε και αντιγράψτε τις τελευταίες 4 γραμμές του πίνακα. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας του Excel και επικολλήστε τα δεδομένα στην περιοχή Ε10:H13 του πρώτου φύλλου εργασίας.

Στη συνέχεια δημιουργήστε με τα δεδομένα της περιοχής Ε10:H13 ένα γράφημα τύπου Στήλης Τμημάτων. Μεταβείτε στο έγγραφο του Word, διαγράψτε το υπάρχον γράφημα και στη θέση του αντιγράψτε το γράφημα που μόλις δημιουργήσατε.

Αποθηκεύστε το έγγραφο του Word με όνομα summary.docx στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και στείλτε το με μήνυμα ως συνημμένο στην διεύθυνση sales@infolearn.gr με θέμα Γράφημα

25

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg

Τα κόκκινα πλαίσια και τα βελάκια δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

26

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg

Δεν πρέπει να εμφανίσετε τα όρια του κειμένου (το διάστικτο πλαίσιο).

27

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στην εικόνα Άσκηση.jpg

Τα κόκκινα πλαίσια και τα βελάκια δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

28

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε το αρχείο Ασκηση.pdf

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στο αρχείο Άσκηση.pdf

 

Η παράγραφος του εγγράφου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο οριζοντίως και καθέτως.

29

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στo αρχείο Άσκηση.pdf, το οποίο βρίσκετε στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

Φροντίστε η ημερομηνία στο υποσέλιδο του δικού σας εγγράφου να είναι πάντοτε η τρέχουσα.

30

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε τo αρχείο Άσκηση.pdf

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στo αρχείο Άσκηση.pdf.

Το κόκκινο πλαίσιο και το βέλος δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

31

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε τo αρχείο Άσκηση.pdf

Στη συνέχεια προσπαθήστε να δημιουργήσετε την εικόνα. Η καρδιά, τα δύο βέλη και η έλλειψη δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο μέγεθος.

32

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg

Στη συνέχεια τροποποιήστε τον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφό σας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον πίνακα της εικόνας Άσκηση.jpg.

35

Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο με την εφαρμογή Microsoft Word και πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο με γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 12 στιγμές, γραφή έντονη και πλάγια:

 

INFOWhat

Βας. Όλγας 888

Θεσσαλονίκη 54645

 

Στη συνέχεια αφήστε δύο γραμμές κενό.

Εισάγετε ένα πίνακα 3 γραμμών και 2 στηλών με τα παρακάτω δεδομένα:

 

Τίτλος Διάρκεια
INFO-start 70 ώρες
INFO-advanced 50 ώρες

Οι λέξεις INFO-start και INFO-advanced να είναι χρώματος κόκκινου, οι λέξεις Τίτλος και Διάρκεια να είναι με έντονη και πλάγια γραφή.

 

Εισάγετε μετά τον πίνακα μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. Στην νέα σελίδα εισάγετε το κείμενο Photos εφαρμόζοντας στοίχιση στο κέντρο, έντονη και υπογραμμισμένη γραφή.

Εισάγετε την φωτογραφία tsitsanis.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας στην επόμενη γραμμή και στοιχίστε την στο κέντρο.

Εισάγετε σε όλο το έγγραφο αυτόματη αρίθμηση σελίδων, στο υποσέλιδο με δεξιά στοίχιση.

Εισάγετε το κείμενο INFOWhat στο αριστερό τμήμα της κεφαλίδας του εγγράφου.

Αποθηκεύστε το έγγραφο με όνομα test1.docx στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας και κλείστε την εφαρμογή.