1101

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο της εφαρμογής.

1125

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή σελίδα Web, με όνομα test.htm στον φάκελο IL-ates\Excel, ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1136

Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο πρότυπο testtemplate.

1137

Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Excel.

1139

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο το Microsoft Excel.

1143

Ανοίξτε τα λογιστικά βιβλία IL-ates1143_1.xlsx και IL-ates1143_2.xlsx που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

1144

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο στον φάκελο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με όνομα mybook.

1145

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο ως mybook1.xlsx στον νέο φάκελο που θα δημιουργήσετε με όνομα myExcelFiles μέσα στον φάκελο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1146

Μεταβείτε στο λογιστικό βιβλίο IL-ates1146_1.xlsx.

1147

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Microsoft Excel. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

1148

Κλείστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο χωρίς να τερματίσετε την εφαρμογή Microsoft Excel.

1206

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας σαν πρότυπο με όνομα mytemplate.xltx στον κατάλογο IL-ates\Excel που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1207

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή MS Excel 5.0/95, με όνομα mybook95 στον φάκελο IL-ates\Excel ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1208

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή Κείμενο (Macintosh), με όνομα myMac.txt στον φάκελο IL-ates\Excel ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1249

Αποθηκεύστε το τρέχον λογιστικό βιβλίο.

10118

Το Microsoft Excel σας δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολυάριθμα online πρότυπα του, κατά την δημιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας.

10127

Η επιλογή Μετάβαση είναι ένας γρήγορος τρόπος περιήγησης σε διάφορες περιοχές βιβλίων εργασίας.

11041

Αν θέλουμε να εισάγουμε π.χ. το όνομα και το επώνυμο ενός μαθητή σε ένα κελί τότε...

11042

Ποιό είναι το πρόβλημα με την επόμενη λίστα;

11043

Ποιό είναι το πρόβλημα με το φύλλο εργασίας της εικόνας;

11407

Πως μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο της βοήθειας της εφαρμογής Microsoft Excel;