1102

Αλλάξτε το ζουμ του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε 90%.

1151

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ως εξής:

Όνομα χρήστη: kostas

Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων εγγράφων: 9

και να εμφανίζονται οι τύποι στα κελιά.

1152

Στο ενεργό λογιστικό φύλλο εφαρμόστε σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου για τις δύο πρώτες γραμμές.

1153

Εφαρμόστε στο ενεργό λογιστικό φύλλο σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, έτσι ώστε το μεταβλητό τμήμα του φύλλου εργασίας να είναι από το κελί Β3 δεξιά και κάτω. (Το κελί Β3 να συμπεριλαμβάνεται στο μεταβλητό τμήμα του φύλλου εργασίας)

1209

Αλλάξτε το ζουμ του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 σε 25% και το ζουμ του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε 50%.

1238

Αλλάξτε την ρύθμιση της εφαρμογής (όχι του βιβλίου εργασίας) έτσι ώστε η προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης αρχείων να είναι c:\.

1253

Αποκρύψτε την στήλη C.

1254

Διαιρέστε το τρέχον φύλλο εργασίας σε δύο οριζόντια τμήματα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιές γραμμές θα περιέχονται σε κάθε τμήμα.

1334

Ορίστε ως συντάκτη του βιβλίου εργασίας το όνομα: Κώστας

1335

Διορθώστε τα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη στο τρέχον έγγραφο.

1883

Επαναφέρετε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

1884

Ελαχιστοποιήστε (συμπτύξτε) την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.