1104

Εισάγετε την ημερομηνία 31/12/2004 στο κελί Β19 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

1105

Αλλάξτε το περιεχόμενο του κελιού Β8 στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ από IL-com σε IL-ram (χωρίς να αλλάξετε την μορφοποίηση του κελιού).

1120

Εισάγετε μία νέα στήλη μεταξύ των στηλών Ε και F καθώς και μία νέα γραμμή μεταξύ των γραμμών 4 και 5.

1121

Ταξινομήστε τα περιεχόμενα της περιοχής Β2:Η11 ως προς το Συνολικό κόστος σε φθίνουσα σειρά.

1122

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή από Α5:Α110 με την λογική που υπάρχει στα κελιά Α3:Α4.

1123

Ρυθμίστε το πλάτος της στήλης Α στους 8,57 χαρακτήρες.

1124

Επιλέξτε όλα τα κελιά που περιέχουν την λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

1129

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, επιλέξτε την περιοχή κελιών Β22:Η22 και μετακινείστε την στην περιοχή κελιών B13:H13. Στη συνέχεια αναδιπλώστε τα περιεχόμενα του κελιού B20.

1133

Επιλέξτε την στήλη Β και την γραμμή 4 στο τρέχον φύλλο εργασίας.

1134

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Β1:Κ9 και ορίστε την ως περιοχή εκτύπωσης.

1142

Στο φύλλο διαγωνισμός1 ταξινομήστε όλα τα δεδομένα πρώτα κατά το πεδίο Πωλητής έπειτα κατά το πεδίο Περιοχή και στη συνέχεια κατά το πεδίο Σύνολο. Όλα κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια μορφοποιείστε την περιοχή του Συνόλου ούτως ώστε τα κελιά με τιμή μικρότερη ή ίση του 1000 να εμφανίζονται με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος.

1154

Εισάγετε στο τρέχον λογιστικό φύλλο τα παρακάτω δεδομένα:

Κελί Α1: 10

Κελί Α2: 100

Κελί Α3: 333

Κελί Β1: kostas

Κελί Β2: stelios

Κελί Β3: despoina

1155

Επιλέξτε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

1156

Διαγράψτε ολόκληρη τη στήλη Η και ολόκληρη τη γραμμή 12.

1157

Αναιρέστε την προηγούμενη ενέργεια (undo).

1158

Επαναλάβετε 3 φορές την προηγούμενη ενέργεια.

1159

Αντιγράψτε τα κελιά Β2:Η12 στην περιοχή κελιών J2:P12.

1160

Στο φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ διαγράψτε τα περιεχόμενα των κελιών Β8:J8.

1161

Αντικαταστήστε σε ολόκληρο το φύλλο εργασίας την λέξη ποντίκι με την λέξη mouse.

1194

Επιλέξτε μόνο τις γραμμές 3, 5 και 7.

1195

Επιλέξτε τις στήλες C, D, E, F και H.

1198

Απαλείψτε τα περιεχόμενα, την μορφή και τα σχόλια του κελιού Β10.

1199

Ρυθμίστε το ύψος της δεύτερης γραμμής στις 36,00 στιγμές.

1210

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στο κελί Β5 μεταβάλλετε το περιεχόμενο του κελιού από ΕΤΑΙΡΙΑ σε COMPANY.

1211

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στο κελί Β5 προσθέστε την λέξη Πληροφορικής.