1212

Αντιγράψτε τα κελιά Α2:Β8 και επικολλήστε τα στην περιοχή κελιών Α1:Β7 του πρώτου φύλλου εργασίας ενός νέου λογιστικού βιβλίου, το οποίο θα δημιουργήσετε μέσα από το υπάρχον βιβλίο εργασίας.

1213

Μετακινήστε τα κελιά Α2:Β8 του τρέχοντος φύλλου στην περιοχή κελιών Α1:Β7 του πρώτου φύλλου εργασίας ενός νέου λογιστικού βιβλίου.

1214

Με την λογική των κελιών A1:A2 αναπαράγετε τις ημερομηνίες μέχρι την ημερομηνία 1/1/2005.

1215

Βρείτε και επιλέξτε το κελί στο οποίο η λέξη ποντίκι είναι γραμμένη ως ποντίκη.

1216

Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση στα κελιά Α1:Α100.

1236

Αντιγράψτε την περιοχή B4:E11 κελιών από το φύλλο εργασίας 2004 στην ίδια περιοχή κελιών του φύλλου εργασίας 2005.

1239

Συμπληρώστε αυτόματα (autofill), με διαδοχικές αυξανόμενες τιμές, τα κελιά C5:E5 χρησιμοποιώντας το κελί Β5.

1258

Επιλέξτε το κελί που περιέχει τη λέξη μητρική στο τρέχον φύλλο εργασίας.

1259

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Α1:Β10.

1260

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Α1:Β10 και την περιοχή κελιών Ε1:Ε8.

1261

Επιλέξτε μόνο την τρίτη γραμμή του φύλλου εργασίας.

1262

Επιλέξτε μόνο την τρίτη στήλη του φύλλου εργασίας.

1267

Μετακινήστε τα κελιά Β3:Β11 του τρέχοντος φύλλου στην περιοχή κελιών Β21:Β29.

1272

Συγχωνεύστε τα κελιά Α3:J3.

1298

Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης.

1299

Αλλάξτε τον αριθμό του κελιού C7 από 7,0 σε 8,0.

1300

Στοιχίστε οριζοντίως το κείμενο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που υπάρχει στο κελί Β1, στο κέντρο της περιοχής Β1:J1 χωρίς όμως να συγχωνεύσετε τα κελιά.

1302

Μεταβείτε στο φύλλο εργασίας computer και εισάγετε τους αριθμούς 1200,00 € στο κελί Ε4 και 625,00 € στο κελί Ε8.

1331

Εισάγετε το σχόλιο Χωρίς τις προσφορές στο κελί Β17.

1907

Στο ήδη ανοιχτό φύλλο εργασίας διαγράψτε τις γραμμές οι οποίες θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην λίστα.

1909

Στο κελί P2 υπολογίστε το πηλίκο της διαίρεσης του κελιού O2 δια του κελιού O22 χρησιμοποιώντας απόλυτη αναφορά στο κατάλληλο κελί.

1910

Μορφοποιήστε το κελί A2 έτσι ώστε η ημερομηνία να εμφανίζεται ως: ηη/μμ/εε.

1911

Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε τα δεδομένα της στήλης Β να είναι πλήρως ορατά χωρίς όμως να αλλάξετε το πλάτος της στήλης.

1912

Εισάγετε μόνο στο πάνω μέρος της περιοχής κελιών Α3:M3 ένα περίγραμμα της επιλογής σας.