2005

Προσθέστε τις παρακάτω εγγραφές στον πίνακα Ταινίες:

ΌνομαΤαινίας ΈτοςΚυκλοφορίας Κοινό ΛιανικήΤιμή
MATRIX Reloaded 2003 R 70,00 €
Η αγάπη προσπέρασε 2001 R 55,00 €
Όλεθρος 2002 R 60,00 €

Αποθηκεύστε τις εγγραφές.

2006

Στον πίνακα Ταινίες εντοπίστε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded και αλλάξτε την σε MATRIX REVOLUTIONS. Στην ίδια εγγραφή αλλάξτε την τιμή του πεδίου ΛιανικήΤιμή από 70.00€ σε 80.00€

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2036

Διαγράψτε τον πίνακα Ταινίες.

2055

Από τον πίνακα Ταινίες απαλείψτε τα περιεχόμενα των πεδίων Κοινό και ΛιανικήΤιμή από την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2056

Στον πίνακα Ταινίες διαγράψτε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded.

2057

Στον πίνακα Ταινίες, στην εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή DARK CITY εισάγετε τις παρακάτω τιμές στα αντίστοιχα πεδία:

πεδίο: Κοινό τιμή: R

πεδίο: ΛιανικήΤιμή τιμή: 100

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2058

Το σύστημα έκανε κάποια αλλαγή στον πίνακα. Αναιρέστε την.

2060

Μεταφερθείτε στην επόμενη εγγραφή.

2061

Μεταφερθείτε στην προηγούμενη εγγραφή.

2062

Μεταφερθείτε στην πρώτη εγγραφή.

2063

Μεταφερθείτε στην τελευταία εγγραφή.

2064

Μεταφερθείτε στην εγγραφή 147.

2065

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα αλλάξτε το μέγεθος του πεδίου Περιγραφή σε 20 χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2150

Κάντε εξαγωγή του ερωτήματος ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή κειμένου οροθετημένου με στηλοθέτες (tabs), να μην περιλαμβάνονται τα ονόματα των πεδίων, χωρίς προσδιοριστικό κειμένου, με όνομα αρχείου ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή.txt στην θέση Επιφάνεια Εργασίας\TEST4UFolder

2764

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή Βιβλίου εργασίας Excel (97-2003) και όνομα book1.xls

2765

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή αρχείου κειμένου και όνομα PR.txt

2766

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα στον φάκελο IL-ates\files που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας σας με την μορφή XML και όνομα PR.xml

2816

Εξάγετε τον πίνακα Πελάτες σε μορφή txt, στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα export.txt

2817

Εξάγετε τον πίνακα Πελάτες σε μορφή csv, στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα εξαγωγή.csv

2818

Εξάγετε τον πίνακα Πελάτες σε μορφή xml, στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα data.xml

2819

Εξάγετε το ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή xml, στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας με όνομα photos.xml

2820

Εξάγετε το ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή csv, στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας με όνομα προσοχή.csv

2821

Εξάγετε το ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή txt, στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας με όνομα δεδομένα.txt

10136

Τί θα συμβεί στα δεδομένα μιας εγγραφής που επεξεργαστήκαμε, όταν περιηγηθούμε σε άλλη εγγραφή του ίδιου πίνακα;

11750

Τι θα χρησιμοποιήσουμε για την εξαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων;

11763

____________ χρησιμοποιείται για την εξαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων