2017

Μια έκθεση είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

2047

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φόρμας.

2048

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

2049

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

2053

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων Web και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση (φύλλο δεδομένων) - Formatting (Datasheet)

2072

Εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση (φόρμα/έκθεση)-Formatting (Form/Report) και την γραμμή εργαλείων Web. Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή εργαλείων Web είναι παράθυρο.