2019

Αναζητήστε την πρώτη εγγραφή η οποία στο πεδίο Σχόλια περιέχει το κείμενο λάθος.

2020

Στον πίνακα Ενοικιάσεις εφαρμόστε κατάλληλο φίλτρο ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές οι οποίες έχουν ημερομηνία μικρότερη ή ίση από 15/2/2004. Μην κλείσετε τον πίνακα.

2089

Στην ήδη ανοιχτή φόρμα αναζητήστε το προϊόν του οποίου η αξία (πεδίο Τιμή) είναι 11. Μην κλείσετε την φόρμα.

2090

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και βρείτε την εγγραφή του προϊόντος του οποίου η περιγραφή αρχίζει από VIPER 500

2091

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Περιγραφή αρχίζει από CLIFFORD. ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

2092

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι έως και 1000. ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

2093

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 800 έως και 1000 ή η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED. ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

2094

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 80 έως και 1000 και η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED. ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

2095

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε τον πίνακα.

2096

Στην ήδη ανοιχτή φόρμα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε την φόρμα.

2121

Στον πίνακα Πελάτες εφαρμόστε το κατάλληλο φίλτρο στο πεδίο Περιοχή ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές στις οποίες η περιοχή δεν είναι Κέντρο

2134

Αναζητήστε, μέσω της ανοιχτής φόρμας, στο πεδίο Περιγραφή, το κεφαλαίο άλφα το οποίο έχει κατά λάθος γραφτεί με Ελληνικό Α. Αφήστε το επιλεγμένο (highlighted) με ανοιχτό το παράθυρο της λειτουργίας αναζήτησης.

2763

Δημιουργήστε και εφαρμόστε ένα φίλτρο που θα περιορίζει τις εγγραφές του πίνακα Προϊόντα με βάση την τιμή μεταξύ 30 και 100. Αποθηκεύστε το με όνομα ερωτήματος Φίλτρο1 και μη κλείσετε τον πίνακα.