2010

Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στον πίνακα Ταινίες ως προς το πεδίο ΈτοςΚυκλοφορίας. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2104

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2105

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα ως προς το πεδίο Περιγραφή. Αποθηκεύστε αλλά ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.

2106

Από την τρέχουσα φόρμα καταργήστε τυχόν φίλτρα και ταξινομήσεις που υπάρχουν. Αποθηκεύστε αλλά ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.